(012) 404 12 02 (077) 414 44 00
(012) 404 12 02
(077) 414 44 00

Xəbərlər

  • Avtomobil parkının GPS sistemi ilə monitorinqi üçün avadanlığı necə seçmək?
    Müasir bazar, nəqliyyat vasitələrinin peyk vasitəsilə izlənməsi üçün çox sayda avadanlıq təklif edir və sistemin tətbiqi ilə yanaşı nəqliyyat vasitələrində GPS quraşdırılmasını təklif edən şirkətlərin sayı da az deyil. Belə olduqda nəyi seçməlisən? Hansı GPS cihazları nəqliyyat üzərində tam nəzarəti təmin edəcək, hərəkəti və istismarı.
  • Wialon GPS monitorinq sistemi
    Nəqliyyat vasitələrinin yerdəyişməsinə, yanacağın həcminə, nəqliyyatın texniki vəziyyətinə nəzarət, kompüter vasitəsi ilə təyin olunmuş və icra olunmuş tapşırıqların optimallaşdırması – bu kimi innovativ imkanları bu gün istənilən şəxs özü üçün yarada bilər. Dünya üzrə 100-dən artıq şirkət Wialon-platformalı serverləri effektiv və səmərəli istifadə etməkdədir. Gurtam.
  • Nəqliyatın GPS/GLONASS vasitəsilə monitorinqi üçün Top-3 avadanlıq
    Müasir texnologiyalar və vasitələr yer kürəsinin istənilən nöqtəsində nəqliyyatı, insanları və digər mobil obyektləri izləməyə imkan verir. Trekinq yerdəyişməyə nəzarət, xərclərin optimallaşdırması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün zəruridir. GPS-trekerlər həm biznesdə, həm də şəxsi məqsəd üçün istifadə olunur. Nəqliyyat vasitəsinin (NV) və ya insanın harada.