(012) 404 12 02 (050) 250 04 24
(012) 404 12 02
(050) 250 04 24

Taksi parkları və dispetçer xidmətləri