(012) 404 12 02 (050) 250 04 24
(012) 404 12 02
(050) 250 04 24

Yanacaqdoldurma stansiyalarının monitorinqi

Yanacaqdoldurma stansiyalarının monitorinqi

YDS-na nəzarət

kt1.jpg

Səhra yanacaq dolduranlarına nəzarət

kt2.jpg