(012) 404 12 02 (077) 414 44 00
(012) 404 12 02
(077) 414 44 00

Nəqliyyatın intellektual idarəetmə sistemləri

Nəqliyyatın intellektual idarəetmə sistemləri

 

Müasir şəhərin uğurlu və dinamik inkişafı üçün onun tələbatına uyğun nəqliyyat sisteminin olması vacibdir. Belə nəqliyyat sistemi şəhərin sərnişin və yük daşımaları tələbatından bir addım öndə olmalıdır. Beynəlxalq təcrübədə şəhər yollarının həddindən artıq yüklənməsi problemi yolların sıxlığını artırmadan yol hərəkətini və şəhər sərnişin nəqliyyatını müvafiq küçə-yol şəbəkəsində effektiv surətdə idarə edə bilən intellektual nəqliyyat sistemləri (İNS) texnologiyalarının tətbiqi hesabına həll olunur.

İNS – yol hərəkətinin idarə edilməsi, bütün nəqliyyat növlərinin (fərdi, ictimai, yük) işinin monitorinqi və idarə edilməsi, region ərazisində nəqliyyat xidmətinin təşkili haqqında vətəndaşların və müəssisələrin məlumatlandırılması məsələlərini həll edən qarşılıqlı əlaqəli avtomatlaşdırılmış sistemlər kompleksidir.

Nəqliyyatı intellektual idarəetmə sistemində informasiya axınlarının istiqamətləri:

İNS-in tətbiqinin əsas məqsədi

  • yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin artırılması;
  • küçə-yol şəbəkəsinin keçiricilik qabiliyyətinin artırılması;
  • yol hərəkəti iştirakçılarına xidmətin keyfiyyətinin artırılması;
  • ətraf mühitə nəqliyyat axınlarının zərərli təsirinin azaldılması;
  • nəqliyyatın fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması;
  • şəhər ictimai sərnişin nəqliyyatının nüfuzunun artırılması;
  • şəhərin investisiya və turist cəlbediciliyinin artırılması;