(012) 404 12 02 (077) 414 44 00
(012) 404 12 02
(077) 414 44 00

Dəmiryolunda avtomatlaşdırma və nəzarət

Sistemin təklif etdiyi telematik həllər:

  • Obyektin hərəkət sürətinə nəzarət;
  • 30-dan çox parametrlər (gediş məsafəsi, moto-saatlar, gedişlər, yanacaq sərfiyyatı və s. haqqında) əsasında əldə edilən hesabatların lazımi formatda eksport imkanı;
  • Quraşdırılmış sensorlara (temperatur, təzyiq və s.) nəzarət; 
  • Mühərrikin işini məsafədən dayandırmaq imkanı;
  • Bütün dəmir yolları və stansiyaları üzrə Azərbaycanın ən dəqiq xəritəsi;
  • Stansiyalara daxil olmaq vaxtı, dayanma müddəti, çıxış haqqında dəqiq hesabatlar və dərhal bildirişlər;
  • Təhlükəli sahələrdə hərəkət sürətinə nəzarət;
  • Vaqonların tanınma sistemi;
  • Yanacağın sərfi, yanacaq doldurma və boşaldılma hallarına avtomatlaşdırılmış nəzarət.

Dəmiryolunda avtomatlaşdırma və nəzarət