Energetika sistemlərinin monitorinqi

 

Sistem əhali tərəfindən dispetçer mərkəzinə daxil olan müraciətləri gözləmədən, nəzarət olan zonalarda enerji təchizatının itkisi barədə qəza xidmətinin dispetçerini operativ məlumatlandırır.

Modul, aparat və proqram hissəsindən ibarətdir. Aparat hissəsini müstəqil GSM/GPS telematik bloku və ya RS 232/485 protokolu ilə hesablayıcılara qoşulan GSM/GPS terminalı təşkil edə bilər.

GSM/GPS telematik bloku magistral xəttə qoşulur. Elektrik
şəbəkəsində cərəyanın voltajı və blokun yerləşdiyi ərazi haqqında
məlumat mobil rabitə şəbəkəsi vasitəsilə məlumat mərkəzinə yönəldilir.

Elektrik enerji təchizatının itkisini
qeydə almış sistem operativ olaraq dispetçeri həyəcan siqnalının ünvanı və
qəzanın nə vaxt baş verdiyi barədə xəbərdar edir. 

 

Dispetçer siqnalın
ərazisini rəqəmsal xəritədə müşahidə edir
və lazımi halda bu məlumatı qəza xidməti briqadasının GPS naviqatoruna və ya
mobil telefonuna göndərir.

 

Nəqliyyatın monitorinq sistemi ilə inteqrasiya olması qəza xidmətinin hadisə yerində
olub-olmaması, qeydə alınmış həyəcan siqnalı və briqadanın qəza baş vermiş
əraziyə gəlməsi arasındakı vaxt intervalı
və s. dair hesabat almaq imkanı verir. 

Energetika sistemlərinin monitorinqi