Sisternlər, neft anbarları və s. üçün radarlı səviyyə datçikləri

Radarlı səviyyə ölçənlərinin əsas üstünlüyü – ölçülən məhsul ilə təmasın olmaması və səviyyənin ölçülməsinin dəqiqliyinin məhsulun üzərindəki mühitin xüsusiyyətlərindən asılılığının olmamasıdır: toz, buxar, yüksək temperatur ölçmənin dəqiqliyi və sabitliyinə təsir etmir. 

Müasir radarlı səviyyə ölçən rəqəmsal və analoq interfeyslərlə təchiz edilmiş, səviyyənin təmassız üsulla yüksək etibarlı aramsız ölçülməsini təmin edən intellektual səviyyə datçikidir. Radarlı səviyyə ölçən – səviyyənin kontaktlı ölçmə sistemlərinə daha mükəmməl alternativdir.

Datçikin təmin etdiyi xüsusiyyətlər sırasında:

  • Turşu səviyyəsinin ölçülməsi;
  • Səthdə dalğalanmalar zamanı səviyyənin ölçülməsi;
  • Səpələnən materialların səviyyəsinin ölçülməsi;
  • Buxarlanma və yüksək temperatur şəraitlərində səviyyənin ölçülməsi və s.