Radiasiya səviyyəsi datçiki

Radiasiya fonunun səviyyəsini real vaxt rejimində ötürməyə kömək edir. Məlumatları xəritədə qrafik şəklində vizual olaraq əks etdirmək, eləcə də qrafiki hesabatlar almaq mümkündür.