(012) 404 12 02 (050) 250 04 24
(012) 404 12 02
(050) 250 04 24

Radiasiya səviyyəsi datçiki

Radiasiya fonunun səviyyəsini real vaxt rejimində ötürməyə kömək edir. Məlumatları xəritədə qrafik şəklində vizual olaraq əks etdirmək, eləcə də qrafiki hesabatlar almaq mümkündür.