(012) 404 12 02 (077) 414 44 00
(012) 404 12 02
(077) 414 44 00

Radiasiya səviyyəsi datçiki

Radiasiya fonunun səviyyəsini real vaxt rejimində ötürməyə kömək edir. Məlumatları xəritədə qrafik şəklində vizual olaraq əks etdirmək, eləcə də qrafiki hesabatlar almaq mümkündür.