(012) 404 12 02 (077) 414 44 00
(012) 404 12 02
(077) 414 44 00

Mikserin işinə və boşaldılmasına nəzarət

İş  vaxtında nəzarət – mikseri işləyərkən betondaşıyanın müddəti və marşrutuna nəzarət etmək imkanını verir. 

Mikserin boşaldılmasına nəzarət betondaşıyanın bütün boşaltma yerlərinin ərazinin xəritəsində qeyd edilməsi və istənilən seçilmiş vaxt ərazində ona baxmaq imkanı ilə həmin boşaltma yerlərinə nəzarət etmək imkanını verir. 

Zonadan kənarda boşaltma zamanı sistemin imkanları betonun yükləmə və boşaltma zonalarını müəyyən etməyə, dispetçerə avtomatik olaraq bildiriş göndərməyə imkan verir.