(012) 404 12 02 (077) 414 44 00
(012) 404 12 02
(077) 414 44 00

Maillik bucağı datçiki

Maillik bucağı datçiki hərəkətli və stasionar obyektlərin nəzarət və idarəetmə sistemlərində maillik bucaqlarının üfüqi səthə nisbətən ölçülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Həmçinin, maillik bucağı datçiki zibilyığan maşının yığdığı konteynerlərin sayının, ekskavator çömçəsinin qalxma sayının, qaldırıcı kranın oxunun, qar yığışdırıcı maşının tiyə və s. hesablanması üçün istifadə oluna bilər.