(012) 404 12 02 (050) 250 04 24
(012) 404 12 02
(050) 250 04 24

Kranlarda qaldırılan çəkiyə nəzarət

Kranlarda qaldırılan çəkiyə nəzarət artıq çəki hallarını istisna etməyə kömək edir. 

Həmçinin, bu sistemin köməyi ilə kranın qaldırdığı yükün yeri, vaxtı və həcminin uçotunu aparmaq olar.