Kranlarda qaldırılan çəkiyə nəzarət

Kranlarda qaldırılan çəkiyə nəzarət artıq çəki hallarını istisna etməyə kömək edir. 

Həmçinin, bu sistemin köməyi ilə kranın qaldırdığı yükün yeri, vaxtı və həcminin uçotunu aparmaq olar.