(012) 404 12 02 (077) 414 44 00
(012) 404 12 02
(077) 414 44 00

Kranlarda qaldırılan çəkiyə nəzarət

Kranlarda qaldırılan çəkiyə nəzarət artıq çəki hallarını istisna etməyə kömək edir. 

Həmçinin, bu sistemin köməyi ilə kranın qaldırdığı yükün yeri, vaxtı və həcminin uçotunu aparmaq olar.