(012) 404 12 02 (050) 250 04 24
(012) 404 12 02
(050) 250 04 24

Kompressoru işə salma datçiki

Kompressoru işə salma datçiki işə salma yerinə və iş vaxtına nəzarət etmək imkanını verir. İşin vaxtına nəzarət vasitəsilə verilən məhsulun həcmini hesablamağa kömək edir.