(012) 404 12 02 (077) 414 44 00
(012) 404 12 02
(077) 414 44 00

Kompressoru işə salma datçiki

Kompressoru işə salma datçiki işə salma yerinə və iş vaxtına nəzarət etmək imkanını verir. İşin vaxtına nəzarət vasitəsilə verilən məhsulun həcmini hesablamağa kömək edir.