Kompressoru işə salma datçiki

Kompressoru işə salma datçiki işə salma yerinə və iş vaxtına nəzarət etmək imkanını verir. İşin vaxtına nəzarət vasitəsilə verilən məhsulun həcmini hesablamağa kömək edir.