GPS treker üçün foto kamera

Kamera, sorğu üzrə şəkilləri birbaşa olaraq monitorinq sisteminə almağa kömək edir. 

Onu, həmçinin, şəkillərin müəyyən zaman intervalı və ya hadisə ilə ötürlməsinə (zonaya giriş/çıxış, datçiklərin işə salınması, sensorların aktivləşdirilməsi və s.) qurmaq olar.