Banın qalxması sensoru

Banın qalxması sensoru istənilən seçilmiş vaxt ərzində özüboşaldanın dəqiq boşalma vaxtı və yerinə nəzarət etməyə imkan verir. 

Zəruri hallarda tikinti zonasından kənarda banın qaldırılmasını qadağan etmək olar.