(012) 404 12 02 (077) 414 44 00
(012) 404 12 02
(077) 414 44 00

Banın qalxması sensoru

Banın qalxması sensoru istənilən seçilmiş vaxt ərzində özüboşaldanın dəqiq boşalma vaxtı və yerinə nəzarət etməyə imkan verir. 

Zəruri hallarda tikinti zonasından kənarda banın qaldırılmasını qadağan etmək olar.