Kranlarda qaldırılan çəkiyə nəzarət

i130.pngKranlarda qaldırılan çəkiyə nəzarət artıq çəki hallarını istisna etməyə kömək edir. 

Həmçinin, bu sistemin köməyi ilə kranın qaldırdığı yükün yeri, vaxtı və həcminin uçotunu aparmaq olar.