GPS monitorinq

GPS.AZ izləmə sistemi ilə siz real vaxt rejimində
 nəqliyyatın aşağıdakı parametrlərinə nəzarət edə bilərsiniz:

i11.png
Nəqliyyatın olduğu ərazi
i12.png
Hərəkətin sürəti
i13.png
Keçdiyi məsafə
i14.png
Obyektin iş rejimi
i15.png
Yanacaq sərfiiyyatı

GPS.AZ izləmə sistemi ilə siz real vaxt rejimində nəqliyyatın olduğu ərazini, onun sürətini, keçdiyi məsafəni, iş rejimini izləyə və yanacaq sərfinə nəzarət edə bilərsiniz.

Sistemin funksionalı məhdudlaşdırıcı zonaları təyin etmək və onların hüdudlarından kənara çıxma hallarına nəzarət etmək, 30-dan çox göstəricidən (məsafə, motosaat, dayanacaq, gediş, yanacaq sərfi və s. haqqında) ibarət hesabatları almaq və lazımi formata salmağa imkan verir.

Nəqliyyatın monitorinqi sisteminin iş prinsipi GPS/GLONASS peyklərinin köməyi ilə hərəkətdə olan obyektlərə nəzarət etməkdən və şirkətimizin ölkənin aparıcı məlumat mərkəzlərində yerləşən xüsusi serverlərində məlumatın işlənməsindən ibarətdir. Peyk izləmə sistemindən alınan məlumatları həm müştərilərimizi avtonəqliyyatın olduğu yer haqqında daim məlumatlandırmaq imkanı verən on-line rejimdə, həm də avtoparkın bütün əvvəlki dövr üzrə işinin effektivliyinə nəzarət etmək üçün hər zaman müraciət edə biləcəyiniz şəxsi kabinetdən “Gedişlərin tarixi” bölməsində izləmək mümkündür.

i17.png